• หน้าแรก
 • สาส์นจากผู้บริหาร
  • นายกรัฐมนตรี
  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  • เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • โครงการประกวดสร้างสื่อ
  • สมัครเข้าร่วมโครงการ
  • กติกาและสิทธิประโยชน์จากการประกวด
   • ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษา
   • ประเภทบุคคลธรรมดา
  • ส่งผลงานเข้าประกวด
  • ประกาศผลการประกวด
  • ประมวลภาพบรรยากาศการอบรม
 • เครื่องมือพัฒนา
  • การใช้งานเครื่องมือพัฒนา
  • เครื่องมื่อสำหรับพัฒนาสื่อ
   • เครื่องมือสร้าง eCartoon
   • เครื่องมือสร้าง Mutimedia ebook
   • เครื่องมือสร้างเกมและสื่ออื่น ๆ
  • OBEC Objects Bank
  • เครื่องมือสนับสนุน
  • E-Learning
 • ดาวน์โหลดผลงาน
 • ข่าวโครงการ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ
  • ข่าวความเคลื่อนไหวโครงการ
 • กระดานสนทนา
 • คำถามที่พบบ่อย

โครงการประกวดสร้างสื่อการเรียนรู้...สู่แท็บเล็ต

โครงการจัดการประกวด และอบรมเชิงปฏิบัติการ ผลิตสื่อการเรียนการสอนเพื่อใช้กับเครื่องแท็บเล็ต โดยจะครอบคลุมรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Multimedia ebook การ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ e-Cartoon และ แอพพลิเคชั่นการเรียนการสอน Leaning Application โดยจะจัดเตรียมเครื่องมือสร้างสื่อ และวัตถุดิบในการสร้างสื่อดังกล่าว โดยสื่อที่ผลิตและจัดประกวด ร่วมกับอุปกรณ์ แท็บเล็ตในโครงการ OTPC สื่อการเรียนรู้ที่จะทำการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตจะครอบคลุม สองช่วงชั้นใน ห้ากลุ่มสาระวิชาหลัก คือ ช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 3 และ ช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ถึง 3 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ภาษาไทยและ สังคมสำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผลิตสื่อการเรียนการสอน สนับสนุนโครงการ OTPC ให้กับครูทั่วประเทศจำนวน 1,000 คน พร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องมือสร้าง สื่อการเรียนการสอนดังกล่าวพร้อมวัตถุดิบ เพื่อใช้ในการผลิตระหว่างอบรมเชิงปฏิบัติการ OTPC และจัดการการประกวดผลงานที่ได้ เพื่อส่งเสริมการสร้างสื่อการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนโครงการ OTPC อย่างต่อเนื่อง